Applied Professional Training - APT

Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Πεμ, 12 Δεκ 2019 09:30 - 17:00

Divani Caravel Hotel,
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Το πρωτοποριακό αυτό βιωματικό Σεμινάριο "Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας", στοχεύει στην ανάδειξη των Προβλημάτων που οδηγούν στην αποτυχία της Ηγεσίας, με σκοπό την υπέρβασή τους.

Η Ηγεσία, ως η ανώτερη μορφή καθοδήγησης εργασιακών Συνόλων, βασίζεται στην άσκηση θετικής επιρροής και στην ικανότητα έμπνευσης της Ομάδος, ώστε να διαχειριστεί δημιουργικά την Αλλαγή και να επιτύχει τους Στόχους της.

Η Επίτευξη Στόχων και Σκοπών, διευκολύνεται ασφαλώς από τη χρήση Οργανωτικών Μεθόδων και Σύγχρονων Εργαλείων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Ελέγχου, Αξιολόγησης Συνεργατών, Δεξιοτήτων Καθορισμού Προτεραιοτήτων κλπ, αλλά χωρίς τη βαθιά γνώση της άσκησης Αποτελεσματικής Ηγεσίας που θα εμπνεύσει και θα καθοδηγήσει καταντούν άχρηστα. Αυτό εξηγείται στο παρακάτω γράφημα:

Όπως φαίνεται, το αποτέλεσμα που μπορεί να παραχθεί είναι μόνον η κοινή περιοχή των τριών κύκλων. Απαιτείται η μετακίνηση των τριών κύκλων, ώστε η γνώση, οι ικανότητες και η επιθυμία (παρακίνηση) να τείνουν προς την ταυτοποίηση τους, έτσι ώστε να αυξηθεί θεαματικά η κοινή περιοχή, δηλαδή το αποτέλεσμα. Αυτός ακριβώς, είναι ο ρόλος της Ηγεσίας.

Επίσης, το Σεμινάριο αυτό, βοηθά την Αξιολόγηση Στελεχών που ήδη κατέχουν μια Ηγετική θέση και παρουσιάζουν Προβλήματα Ανταπόκρισης στον Ηγετικό τους ρόλο, οπότε απαιτείται να ληφθούν σχετικές τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες αποφάσεις.

Επειδή οι γνώσεις που παρέχονται υπό μορφή Οδηγιών και Εργαλείων είναι άχρηστες για το θέμα της Ηγεσίας, αναπτύξαμε ένα καθαρά βιωματικό Σεμινάριο που βασίζεται μόνο σε ασκήσεις, επί τη βάσει σεναρίων, επιχειρηματικών παιγνίων και παίξιμο ρόλων για να εντοπισθούν οι περιοχές αδυναμίας και να σχεδιασθεί ο τρόπος Βελτίωσης. Σε κάθε παίξιμο ρόλων οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, ως Παρατηρητές Σχολιαστές, αξιολογούν και προτείνουν Λύσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Με βάση τα ανωτέρω, το Σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά σε ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων η κάθε είδους εργασιακών Συνόλων, αλλά και σε Ιδρυτές και διαδόχους Ιδρυτών που αναλαμβάνουν την Ηγεσία της Επιχείρησης, προκειμένου να αυτοαξιολογηθούν αυστηρά και να λάβουν αποφάσεις, σχετικά με τον Ηγετικό ρόλο των ιδίων η άλλων υπό την ευθύνη τους, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση εναλλακτικών, όπως και για Αξιολόγηση πιθανών Επιχειρηματικών Συνεργατών.

Τέλος, απευθύνεται και σε όσους από τον Χώρο των Επιχειρήσεων επιθυμούν να αναλάβουν Ηγετικό ρόλο στον Επιχειρησιακό Χώρο και έχουν ανάγκη να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις απαιτήσεις ενός τέτοιου ρόλου.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στο Σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες θα:

 • Κατανοήσουν, μέσω Παραδειγμάτων και Βιωματικών Ασκήσεων, τα βασικά «εσωτερικά» Προβλήματα που εμποδίζουν την επιτυχία της Ηγεσίας και την πραγματική φύση των Προβλημάτων αυτών
 • Κατανοήσουν τα ψυχολογικά αίτια των Προβλημάτων αυτών και τον τρόπο αντιμετώπισής τους
 • Παρουσιάσουν στα πλαίσια της βιωματικότητας του Σεμιναρίου για κάθε ένα από τα 12 «Θανάσιμα Προβλήματα», τρόπους και προσεγγίσεις αντιστροφής για την άρση του Προβλήματος και με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα Σχεδιασμού Πλάνου Ανάπτυξης επιτυχημένης Ηγεσίας
 • Λάβουν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη των 12 κρίσιμων Δεξιοτήτων του επιτυχημένου Ηγέτη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η έννοια της Ηγεσίας - Στόχευση, Αποτέλεσμα, Όραμα, Έμπνευση, Παρακίνηση, Ανάπτυξη ανθρώπων
 • Η ανάγκη της ύπαρξης Ηγεσίας
 • Ηγεσία στο φυσικό, κοινωνικό και εργασιακό Περιβάλλον
 • Ηγεσία και Συνέργεια: Η ανάγκη για σύνθεση και αρμονία
 • Το ενδεδειγμένο στυλ άσκησης Ηγεσίας

Β. ΤΑ 12 ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ

 • Από την άγνοια στην έπαρση και από τον υπερσυγκεντρωτισμό στην υπεραποκέντρωση

Γ. ΟΙ 12 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗ

 • Από την Εμπιστοσύνη και τη Διαχείριση Συγκρούσεων, την Αντιμετώπιση των Κρίσεων, μέχρι την Ανάπτυξη Νέων Ηγετών
 • Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου αυτοβελτίωσης

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Μιχαλολιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών επιχειρήσεων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Logistics, Έργα Σχεδιασμού πειραμάτων και SPC, Έργα Μείωσης Κόστους και Ανάλυσης Επιχειρηματικών Κινδύνων. Έχει υλοποιήσει άνω των 100 σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, του Budgeting και του Reporting τα οποία έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.000 στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM, καθώς και Paperless Office. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία στο Project Management, στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration). Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, απόφοιτος Ε.Μ.Π., διδάκτωρ από το University of Birmingham (U.K.), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ από το πανεπιστήμιο Strathclyde (U.K.) εξειδικευμένος στο σχεδιασμό και μοντελοποίηση συστημάτων παραγωγής, συναρμολόγησης και Logistics με 15-ετή σχεδιαστική, διευθυντική και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο της διεθνούς Αυτοκινητοβιομηχανίας.

Περιλαμβάνονται

 •  Εγχειρίδιο του σεμιναρίου "Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας"
 •  Η Παρουσίαση του σεμιναρίου , σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Παρουσίαση Εφαρμόσιμου Πλάνου αυτοβελτίωσης
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 480 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Divani Caravel Hotel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!