Applied Professional Training - APT

Εκπαίδευση Βοηθού Λογιστή (Θεσσαλονίκη)

Τηλέφωνο210 8143341
Emailapt@aptraining.gr
Ιστοσελίδαwww.aptraining.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

Σκοπός του Σεμιναρίου

Στο Σεμινάριο αυτό παρέχονται πρακτικές γνώσεις για τους βοηθούς λογιστών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων (Case studies) να κάνουν οι ίδιοι τις απαιτούμενες λογιστικές εγγραφές, ξεκινώντας από την στιγμή της σύστασης της εταιρείας, μέχρι την κατάρτιση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και του Ισολογισμού τέλους χρήσης, σύμφωνα και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), ενώ παρέχονται βασικές πληροφορίες για την Ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί το Τεύχος « Ασκήσεις & Λύσεις με χρήση ΕΛΠ», μαζί με το Εγχειρίδιο Βοηθού Λογιστού.

Επίσης, παρέχεταιάνευ κόστους υποστήριξη για 12 μήνες στους συμμετέχοντες, σε κάθε ερώτημα σχετικό με την Λειτουργία του Λογιστηρίου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε θέμα, από τον τρόπο εγγραφής μέχρι λεπτομέρειες Σύνταξης και Ερμηνείας Αποτελεσμάτων και Κατάρτισης Ισολογισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο αυτό ενδείκνυται να το παρακολουθήσουν και οι Λογιστές των Επιχειρήσεων προκειμένου να είναι ενήμεροι σχετικά με το εύρος εκπαίδευσης των συνεργατών τους, να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους στα ΕΛΠ και να αναδείξουν θέματα που χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο Σεμινάριο.

Πως θα ωφεληθούν οι συμμετέχοντες

 • Θα εξοικειωθούν με τον σωστό τρόπο Λογιστικών Εγγραφών ξεκινώντας απο μηδενική βάση
 • Θα εξοικειωθούν με τις νέες ορολογίες που εισάγουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Θα κατανοήσουν τις Διαφορές Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Θα εξοικειωθούν με τις Εργασίες Κλεισίματος μήνα.
 • Θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν μέσω παραδειγμάτων στις καθημερινές Εργασίες, Ελέγχους και Αναφορές του Λογιστηρίου
 • Μέσω της δωρεάν δωδεκάμηνης υποστήριξης θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κύρος στις λύσεις που κάθε φορά θα επιλέγουν
 • Θα εφοδιασθούν με Εργαλεία με τα οποία διευκολύνεται η Εφαρμογή των ΕΛΠ, καθώς και με Εργαλεία για την Ανάλυση των Ισολογισμών και την Σύνταξη και Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 • Οι βασικές διαδικασίες και καθημερινές λειτουργίες του Λογιστηρίου
 • Εξοικείωση με τη νέα ορολογία που εισάγουν τα ΕΛΠ
 • H εφαρμογή των βασικών λογιστικών αρχών των ΕΛΠ στην καθημερινή λειτουργία του λογιστηρίου
 • Το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και οι Οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΕΛΠ
 • Κέντρα κόστους και χαρακτηρισμός παραστατικών
 • Εγγραφές σύστασης εταιρείας
 • Βασικές καθημερινές εγγραφές (Εγγραφές αγορών - πωλήσεων αγαθών, υπηρεσιών, εισαγωγών από τρίτες χώρες κλπ.)
 • Εγγραφές δαπανών, χρεωστικών - πιστωτικών τόκων
 • Εγγραφές μισθοδοσίας και καταβολής αμοιβών σε ελεύθερους επαγγελματίες με παρακράτηση φόρου
 • Η λογιστική των παγίων (αγορές, πωλήσεις, αποσβέσεις)
 • Η λογιστική του ΦΠΑ
 • Τήρηση αποθήκης - Δελτία αποστολής, Τιμολόγηση
 • Εργασίες τέλους χρήσης και κανόνες αποτίμησης βάσει των ΕΛΠ
 • Η λειτουργία των μεταβατικών λογαριασμών
 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών με τις Οικονομικές Καταστάσεις
 • Λογιστικά και φορολογικά αποτελέσματα
 • Τα κυριότερα σημεία του ισχύοντος Φορολογικού Νόμου
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού: Κρίσιμα Σημεία

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη σε Εκπαίδευση και Εφαρμογές στην πράξη θεμάτων του Οικονομικού Τομέα, από τα στοιχειώδη (Οικονομικά για μη Οικονομικούς) μέχρι εξαιρετικά προχωρημένα θέματα όπως το Financial Modeling and Forecasting – Μοντέλα Οικονομικού Σχεδιασμού. Ενδεικτικό Κατάλογολο των Σεμιναρίων μας με ανάλυση του περιεχομένου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Εισηγητής

Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως Σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα Χρηματοοικονομικών Έργων (Κοστολόγησης Βιομηχανικών Προϊόντων, Διοικητικής Λογιστικής, Εσωτερικού Ελέγχου, Συστημάτων Αναφορών, Αξιολόγησης επενδύσεων, Αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως Εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Περιλαμβάνονται

 •   Εγχειρίδιο «Η Εκπαίδευση του Βοηθού Λογιστή»
 •   Ασκήσεις με λύσεις
 •   Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •   Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!