Paperless Office (Θεσσαλονίκη)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Πεμ, 12 Νοε 2020 09:30 - 17:00

Grand Hotel Palace,
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο υλοποιείται με φυσική παρουσία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα υλοποιείται και ηλεκτρονικά σε επόμενη ημερομηνία μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Paperless Office

Στα δια ζώσης σεμινάρια μας, στα ξενοδοχεία, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνάει τους 7, για λόγους προστασίας της υγείας των παρευρισκομένων.
Ως εκ τούτου με τη συμπλήρωση του παραπάνω αριθμού θέσεων, δεν θα είναι δυνατή πλέον η δήλωση συμμετοχής.

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων Πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας και Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς Ελέγχου υλοποίησης.
Με τον τρόπο αυτόν οδηγούμαστε σε σημαντική Βελτίωση στη Διαχείριση του Χρόνου και τελικά σε αύξηση της Παραγωγικότητας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα της McKinsey, τα Στελέχη αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1,8 ώρες την ημέρα για αναζήτηση και συλλογή Πληροφοριών. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελεσματικούς τρόπους Διαχείρισης και σύγχρονα Εργαλεία, ώστε να μειωθεί δραστικά αυτός ο Χρόνος.

Παρουσιάζονται επίσης Εφαρμογές που συγχρονίζονται με Tablets/Smartphones, με τις οποίες διαχειριζόμαστε Επιχειρηματικές Λειτουργίες, Έγγραφα, Επαφές, Ημερολόγια, Εκκρεμότητες, Αναθέσεις, Ευκαιρίες, Επικοινωνία με Πελάτες κλπ, που οδηγούν σε ένα «Paperless Office", βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την Ποιότητα και την Παραγωγικότητα της Λειτουργίας του Στελέχους.

Για την μέτρηση της παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται Εργαλεία, με τα οποία αποτυπώνεται η Αποδοτικότητα της Λειτουργίας του γραφείου, με χρήση Δεικτών για την Εξέλιξη των Εκκρεμοτήτων και των Projects, καθώς και την Αξιοποίηση του Χρόνου με βάση το Time Matrix του Stephen Covey και το Σύστημα 5S για την ευταξία του γραφείου.

Το Σεμινάριο αυτό, θα αποτελέσει ακόμη σημαντικότερο βοήθημα στις περιπτώσεις που ο Οργανισμός έχει διάσπαρτα Γεωγραφικά Σημεία, όπου αναπτύσσονται Επιχειρησιακές Δράσεις ή έχει καθιερώσει για τους Συνεργάτες του διαφόρων Επιπέδων Σύστημα Τηλεργασίας.

Ταυτοχρόνως με την διαμόρφωση των κατάλληλων υποδομών δημιουργείται ένα virtual Δίκτυο, μέσω του οποίου όλοι οι Συνεργάτες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω Internet όπως ακριβώς συμβαίνει με τα εσωτερικά τηλέφωνα και το Δίκτυο ενός γραφείου.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Online σεμιναρίου, θα γίνεται καταγραφή του σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή)

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη, από τη Γραμματέα Διεύθυνσης ως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ελεύθερο Επαγγελματία, που θέλουν να μειώσουν την «εσωτερική» γραφειοκρατία, να αυξήσουν την ταχύτητα διακίνησης των Πληροφοριών, να βελτιώσουν την Ποιότητα του Management και να αυξήσουν την Αποτελεσματικότητά τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να εξοικειωθούν με Εφαρμογές που διευκολύνουν την εσωτερική Επικοινωνία
 • Να γνωρίσουν σύγχρονους τρόπους για τη Διαχείριση της Πληροφορίας και των Εκκρεμοτήτων
 • Να βελτιώσουν Δομές και τρόπους Αρχειοθέτησης ώστε να μην χάνεται Χρόνος
 • Να είναι σε θέση να αξιοποιούν Tablets / Smartphones για όλες τις Λειτουργίες της Επιχείρησης
 • Να ενημερωθούν για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους συγχρονισμού και τους πιο Ασφαλείς τρόπους Διακίνησης Αρχείων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο και από οποιοδήποτε Μέσο
 • Να εξασφαλίσουν μία ομαλή ροή στην εργασία των συνεργατών που εργάζονται με τηλεργασία σε διάφορα Γεωγραφικά σημεία
 • Να ξεναγηθούν στις σημαντικότερες Εφαρμογές (αρκετές διατίθενται άνευ κόστους) που αυξάνουν με εντυπωσιακό τρόπο την Παραγωγικότητα
 • Να κάνουν χρήση Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η Εταιρεία μας και θα τους δοθούν άνευ κόστους
 • Να εφαρμόσουν με σχετικό Case Study την μεθοδολογία David Allen για θεαματική Βελτίωση στη Διαχείριση του Χρόνου και στη Βελτίωση της Παραγωγικότητας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

 • Μετάβαση στο Paperless Office
 • Ο χρόνος που χάνεται στην αναζήτηση Πληροφοριών

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ CLOUD

 • Scanners, Εκτυπωτές και Δίκτυα
 • Υποδομές στο Cloud (Server, Backup κ.α.)
 • Εφαρμογές στο Cloud (CRM / ERP κ.α.)
 • Τηλεφωνία και Επικοινωνία μέσω VOIP
 • Πρόσβαση από παντού (Remote Desktop, VPN)
 • Τηλεδιάσκεψη και Παρουσιάσεις εξ αποστάσεως (Conference - Meetings)
 • iPad, Tablets, Smartphones και εφαρμογές

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Μετατροπή e-mails σε αναθέσεις και άλλοι αυτοματισμοί
 • Μετατροπή γραπτών κειμένων σε ηλεκτρονικά (OCR)
 • Σύστημα Συλλογής όλων των δεδομένων της Καθημερινότητας
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων, Εργασιών και Έργων
 • Η Διαχείριση των Ημερολογίων και των Επαφών
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων και Πληροφοριών
  • Δουλέψτε με το Office
  • Εργασία με το G-Suite
  • Διαμοιρασμός Αρχείων
  • Κοινόχρηστες Πληροφορίες
 • Εργαλεία 5S
 • Εργαλεία βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου με βάση το Time Matrix του Covey
 • Εργαλεία Χρόνου/Προγραμματισμού
 • Εργαλεία Επιχειρηματικών Λειτουργιών
 • Αυτόματη Παραγωγή Αναφορών Διοίκησης στο Tablet ή Smartphone

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • Κανόνες και Διαδικασίες ενός Paperless Office
 • Μεθοδολογίες και Πρακτικές Διαχείρισης Χρόνου
 • Δομή Συστήματος Αρχειοθέτησης
 • Σύστημα David Allen
 • Σύστημα Stephen Covey
 • Θέματα Ασφάλειας
  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Θέματα Ασφάλειας Δικτύου
  • Θέματα Ασφαλείας Λειτουργικών Συστημάτων
  • Θέματα Ασφαλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 27001

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Σταθόπουλος, ΙΤ Manager, με 25ετή εμπειρία στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής με έμφαση στο IT Security και στη Προστασία των Δεδομένων. Παράλληλα αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών προώθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Πιστοποιημένος για το Google Adwords) και την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία. Επίσης διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά σεμινάρια Οργάνωσης Γραφείου όπως "Paperless Office", "Office Operations Excellence". Πιστοποιημένος Data Protection Officer (DPO).

Περιλαμβάνονται:

 •  Εγχειρίδιο «Paperless Office»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Για καθημερινή Εφαρμογή στο γραφείο δίνονται:
  •  Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων
  •  Εργαλείο Βελτίωσης της Διαχείρισης Χρόνου
  •  Εργαλείο ABC Analysis
  •  Εργαλείο Time Matrix του Stephen Covey
  •  Εργαλείο Επίλυσης Προβλημάτων
  •  Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων
  •  Εργαλείο Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 390 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης