Οικονομικά για μη Ειδικούς (Θεσσαλονίκη)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τετ, 31 Μάι 2017 09:30 - 17:00

Grand Hotel Palace,
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

Οικονομικά για μη Ειδικούς

Επιχειρήσεις - Ελληνική και Διεθνής Οικονομία

Η κατανόηση των βασικών Οικονομικών εννοιών είναι απαραίτητη και από μη Οικονομικά στελέχη. Οι αποφάσεις τους, σε όποιο επίπεδο και αν λαμβάνονται, τελικά επηρεάζουν την αποδοτικότητα, την κερδοφορία και τις Οικονομικές καταστάσεις της Επιχείρησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν, να υπάρχει η βασική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προκύπτουν αυτές οι επιδράσεις, καθώς και τα σημεία στα οποία αυτές αντανακλώνται τελικά στις Οικονομικές καταστάσεις.

Τα στελέχη που δεν κατανοούν βασικές έννοιες, δεν μπορούν να αντιληφθούν τις αποφάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Επιχείρησης. Πολύ συχνά έχει παρατηρηθεί ότι οι ατεκμηρίωτες Οικονομικά Προτάσεις των στελεχών αυτών, έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν τελικά στο περιθώριο.

Επίσης το σύγχρονο στέλεχος οφείλει να γνωρίζει πώς λειτουργεί η Ελληνική και η Διεθνής Οικονομία. Οφείλει π.χ. να γνωρίζει μερικές Βασικές έννοιες όπως:

Τι είναι το ΑΕΠ, πώς μετριέται, τι σημαίνει ελαστικότητα ζήτησης, τι σημαίνει Δημοσιονομική Πολιτική και τι περιλαμβάνει, τι είναι το Δημοσιονομικό Έλλειμμα, πώς μετριέται και πώς αντιμετωπίζεται, τι είναι το Δημόσιο χρέος και πώς μετριέται, ποια είναι η χρησιμότητα των Τραπεζών στην Οικονομία, ποιος είναι ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας, μπορεί να καταργηθούν οι Τράπεζες; Τα στοιχειώδη για το Διεθνές Εμπόριο, η Παγκοσμιοποίηση και ο Προστατευτισμός, Ομόλογα, Spreads, Swap’s, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, Bail - out, Bail - in.

Χωρίς αυτήν τη γνώση, ο μη ειδικός, ούτε τα γραφόμενα στις Οικονομικές Εφημερίδες δεν μπορεί να κατανοήσει, πόσον μάλλον να συμμετέχει και να ανταλλάσσει απόψεις για τα Οικονομικά δρώμενα στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και των κοινωνικών του συναναστροφών, όπου μεταξύ άλλων, θίγονται και θέματα της Διεθνούς και της Ελληνικής Οικονομίας.

Στο σεμινάριο αυτό, οι συμμετέχοντες, θα εξοικειωθούν με απλό και κατανοητό τρόπο, μέσα από ασκήσεις (case studies), παραδείγματα και εργαλεία, στα Βασικά Οικονομικά, ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στον τομέα που δραστηριοποιούνται (Πωλήσεις, Marketing, Αγορές, Παραγωγή, Συντήρηση, Project Managers, IT, HRM) και να αξιοποιούν κατάλληλα, μεταξύ άλλων, την κατάσταση Ανταγωνιστών και Προμηθευτών. Σχετικό παράδειγμα μπορείτε να βρείτε εδώ

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

H ιδιαίτερα σημαντική προστιθέμενη αξία του Σεμιναρίου, που τo διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, έγκειται στο γεγονός ότι για όλες τις ενότητες παρέχονται Εργαλεία, μέσω των οποίων διευκολύνεται η άμεση εφαρμογή τους στην πράξη, στο περιβάλλον της Εργασίας των συμμετεχόντων.

Οπλισμένοι με τις γνώσεις και τα Εργαλεία αυτά, oι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Κατανοούν πληρέστερα τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, των ανταγωνιστών και των προμηθευτών της
 • Αξιολογούν τις οικονομικές καταστάσεις, την εικόνα και τις πληροφορίες που αυτές επικοινωνούν στους πελάτες, στους προμηθευτές και στις τράπεζες ή στους πιστωτές γενικότερα της επιχείρησης
 • Διαμορφώνουν σωστότερες αποφάσεις, σε καθημερινή βάση, αξιολογώντας τις επιπτώσεις τους
 • Αντιλαμβάνονται τι επιδρά στην αξία της Επιχείρησης, ώστε οι αποφάσεις τους είναι εναρμονισμένες με τους Επιχειρηματικούς στόχους
 • Τεκμηριώνουν με πληρέστερο τρόπο τις όποιες προτάσεις τους προς τη Διοίκηση της Επιχείρησης
 • Αντιλαμβάνονται τις οικονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και των αποφάσεων τους
 • Εντοπίζουν έγκαιρα τους κινδύνους της Εταιρείας τους και να λαμβάνουν αποτρεπτικά μέσα
 • Αναγνωρίζουν την Οικονομική Αξιοπιστία των Προμηθευτών καθώς και θέματα Πιστωτικής Πολιτικής των Ανταγωνιστών αξιολογώντας την Ρευστότητα τους
 • Εξοικειώνονται με τους τρόπους σωστής διαχείρισης του Κεφαλαίου Κίνησης και να συμβάλλουν στην ορθολογικοποίηση του με καλύτερη αξιοποίηση των πόρων
 • Εκτιμούν τις πιθανές κινήσεις του ανταγωνισμού με βάση τη ρευστότητα που αποτυπώνεται στους ισολογισμούς τους
 • Αξιολογούν την αποδοτικότητα μιας Επένδυσης
 • Κατανοούν τη σημαντικότητα του Προϋπολογισμού και των Ταμειακών Ροών
 • Διαβάζουν έναν Ισολογισμό καθώς και τις πιθανές αλλοιώσεις σκοπιμότητας
 • Αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι Τράπεζες αξιολογούν την Επιχείρηση τους
 • Βελτιώσουν την κατανόηση του Τρόπου που λειτουργεί η Οικονομία και οι Τράπεζες σε Ελληνικό και Διεθνές Επίπεδο
 • Έχουν στην Διάθεσή τους, δωρεάν On Line υποστήριξη για 2 χρόνια, σε θέματα αξιολόγησης Οικονομικών καταστάσεων και λήψης Επενδυτικών ή άλλων, Οικονομικής Φύσεως, Αποφάσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες και σε Μεσαία και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων και στοχεύει στην εξοικείωση με βασικές οικονομικές έννοιες, στον βαθμό που απαιτείται, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα με τα στελέχη της Οικονομικής Δ/νσης και των Τραπεζών και να λαμβάνουν σωστές οικονομικές αποφάσεις.

Αλλά και Οικονομικά στελέχη μπορούν να επωφεληθούν, αφού μέσα από το σεμινάριο θα μπορέσουν να μεταφέρουν και στα υπόλοιπα στελέχη της Επιχείρησης, με ένα συγκροτημένο τρόπο, τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις Οικονομικών μέσω Ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, καθώς θα τους δοθεί ολόκληρη η παρουσίαση και το υπόλοιπο υλικό του Σεμιναρίου.

Επίσης απευθύνεται σέ όλα τα στελέχη, Οικονομικά και μη, που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον τρόπο που λειτουργεί η Οικονομία, κατανοώντας βασικές έννοιες της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Δομή, περιεχόμενο και αξιολόγηση των στοιχείων του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των Ταμειακών Ροών (Cash Flow)
 • Ανάλυση εννοιών: Contribution Margin, Markup, EBITDA
 • Ποιό είναι το Κεφάλαιο κίνησης και πώς υπολογίζεται
 • Πως μπορούμε να μειώσουμε τις ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης
 • Μέτρηση και Αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της μόχλευσης της Επιχείρησης
 • Νομικές μορφές εταιρειών και πώς αυτές φορολογούνται. Πώς επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων (NPV, IRR, Payback, ARR)
 • Η αναγκαιότητα του Εσωτερικού Ελέγχου
 • Μέθοδοι υπολογισμού της Αξίας της Επιχείρησης
 • Πηγές χρηματοδότησης
 • Ευαίσθητα σημεία στη Λειτουργία της επιχείρησης για πιθανές ατασθαλίες
 • Πώς εντοπίζονται οι κίνδυνοι μιας επιχείρησης
 • Βασικές Έννοιες της Οικονομίας, Ελληνικής και Διεθνούς, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Γκόγκας ΠερικλήςΣυγγραφέας του Best Seller βιβλίου "Οικονομικά για μη Ειδικούς" και του βιβλίου «Σύγχρονη Επιχείρηση». Κάτοχος διδακτορικού τίτλου με ειδίκευση στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά από το University of Calgary. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα Μακροοικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Πολυπλοκότητα και Μηχανική Μάθηση. Πριν αφοσιωθεί στην ακαδημαϊκή καριέρα, διετέλεσε για σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής μεγάλης ελληνικής πολυεθνικής εταιρίας και ασχολείται με την συμβουλευτική επιχειρήσεων. Επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Banking and Finance, Journal of Money Credit and Banking, International Finance κ.λπ.

 

Περιλαμβάνονται

 •  Το βιβλίο του εισηγητή «Οικονομικά για μη Ειδικούς»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Εργαλείο για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού & παρακολούθηση των αποκλίσεων
 •  Εργαλεία Ταμειακού Προγραμματισμού, Υπολ. Αξίας Επιχείρησης, Πρόβλεψης Ισολογισμού, Υπολ. Δεικτών, Flexible Budget
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 •  Υποστήριξη για 2 έτη

 

Κόστος Συμμετοχής: 400 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Τηλέφωνο
210 62 15 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Μάγδα Αποστολίδου

 

 

Χάρτης