Applied Professional Training - APT

Office Operations Excellence

Office Operations Excellence

Ένα Γραφείο Στελέχους Επιχείρησης όπως Γενικού Διευθυντού, Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου ή ακόμη και Ελεύθερου Επαγγελματία, που λειτουργεί αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση της εικόνας του αλλά και της Αποδοτικότητας του Στελέχους.

Στο Σεμινάριο αυτό, εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα όπως:

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Επεξεργασία και διαχείριση του όγκου των πληροφοριών που εισέρχονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Θεαματική μείωση γραφειοκρατίας με ταυτόχρονη αύξηση της ροής των πληροφοριών.

2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
<pΕξοπλισμός και σύνδεση συσκευών σε ένα ενιαίο κύκλωμα (Scanner, OCR, pdf, fax, τηλέφωνο κ.α.) και εμπλουτισμός με λεξικά, μεταφραστές και μηχανές αναζήτησης για να λειτουργήσει το γραφείο γρήγορα και αποτελεσματικά. Ηλεκτρονικές Υπογραφές.

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Διαθεσιμότητα του γραφείου μέσω internet και VPN, απομακρυσμένη χρήση του Η/Υ, cloud based Συστήματα. Δυνατότητα Διαχείρισης των e-mails, των αρχείων και των προγραμμάτων όπως το Office από οπουδήποτε.

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αποδοτική Διαχείριση των emails. Μαζική αποστολή. Κρίσιμα σημεία της ποιοτικής αλληλογραφίας.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Χρήση Εργαλείων του Word για παραγωγικότερη εργασία σε θέματα όπως, Εντοπισμός διαφορών ανάμεσα σε παρεμφερή Εγγραφα, Διαχείριση Αλλαγών και Εκδόσεων, Αισθητική Βελτίωση Κειμένων, Δημιουργία και Διαχείριση Πρότυπων Επιστολών, Χρήση Αυτόματων Περιεχόμενων και Συντομεύσεων.

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Σύνθετοι Υπολογισμοί, Γραφήματα, Παραμετροποίηση δεδομένων. Προϋπολογισμοί και Ταμειακές Προβλέψεις με Εργαλεία Excel, τα οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία μας και δίνονται άνευ κόστους στους συμμετέχοντες.

7.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ
Μεθοδολογία και Εργαλεία για τη Διαχείριση projects και προβλημάτων. Web-based εύχρηστα και λειτουργικά λογισμικά Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων και Έργων. Τα Εργαλεία αυτά δίνονται άνευ κόστους. Διαχείριση Εκκρεμοτήτων μέσω του Outlook.

8.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)
Διασφάλιση της Υλοποίησης των Προγραμματισμένων Ενεργειών με άνεση, ώστε να μην μετατρέπονται σε Ενέργειες που γίνονται με άγχος την τελευταία στιγμή.

9.ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Σχεδιασμός Συστημάτων Τηλεδιάσκεψης με χαμηλό Κόστος.

Επιλέγοντας σύγχρονα Εργαλεία και Μεθόδους, στους παραπάνω τομείς, μπορούμε να απεγκλωβίσουμε την καθημερινότητά μας από αναχρονιστικούς τρόπους Λειτουργίας και να αφοσιωθούμε με επιτυχία στα ουσιώδη ζητήματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, στις Γραμματείς Γεν. Διεύθυνσης και Δ.Σ. και στα λοιπά Στελέχη που εμπλέκονται στην Οργάνωση και Λειτουργία Γραφείου.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Γιώργος Βάβουλας, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ο οποίος έχει διατελέσει Project Manager σε πλήθος Έργων Σχεδιασμού και Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, υποστήριξης Εφαρμογής και Αξιολόγησης αποκλίσεων Προτύπων Διαχείρισης, ιδιαιτέρως του ISO 27001:2013. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, στον Πιστωτικό Έλεγχο, σε Εκπαίδευση Γραμματέων και λοιπών στελεχών Υποστήριξης Διοίκησης, σε Οργάνωση Γραφείου και Βελτίωσης Καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοικητικών Στελεχών

Δρ. Αθανάσιος Μπίκος, Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων λογισμικού ERP, WMS και CRM, καθώς και Paperless Office. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία στο Project Management, στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) τόσο στον παραγωγικό όσο και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration). 

Περιλαμβάνονται:

 • Εγχειρίδιο «Office Operations Excellence»
 • Παρουσίασητου σεμιναρίου
 • Εργαλεία που παρέχονται άνευ επιπλέον κόστους:
  • Εργαλεία Time Management
  • Εργαλεία Προϋπολογισμού
  • Εργαλεία Αξιολόγησης Προσφορών
  • Εργαλεία Αξιολόγησης Προμηθευτών
  • Εργαλείο Προγραμματισμού Εργασιών
  • Λογισμικό Διαχείρισης Προβλημάτων
  • Τα 5 πιο χρήσιμα άνευ κόστους Προγράμματα για το Γραφείο
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης
 • Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!