Οργάνωση και Ανάπτυξη Πωλήσεων B2B (Live Online Training)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Τρι, 15 Νοε 2022 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα Στελέχη των Πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της Διαδικασίας της Πώλησης B2B, με συγκροτημένη και δομημένη προσέγγιση.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται αναλυτικά, ο Προγραμματισμός των Επισκέψεων, η Κατηγοριοποίηση των Πελατών, ο αποτελεσματικός τρόπος Στοχοθέτησης, η Προετοιμασία της επαφής με τον Πελάτη, το άνοιγμα νέων Σημείων, η Παρακολούθηση του Ανταγωνισμού, η Μεθοδολογία εκμαίευσης και διάγνωσης των Αναγκών του Πελάτη, η Διατύπωση Προτάσεων με προστιθέμενη Αξία, η ποιοτική Παρουσίαση του Προϊόντος - τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί, η αποτελεσματική Διαχείριση ειδικών Συμπεριφορών και Αντιρρήσεων και η Τεκμηρίωση του Οφέλους, το Κλείσιμο της Πώλησης και η Μέτρηση της Απόδοσης των Πωλητών.

Έτσι δημιουργούνται σχέσεις μακροχρόνιας Συνεργασίας με τον Πελάτη και η Επιχείρηση επωφελείται από τη δια Βίου Αξία του Πελάτη (Life Time Customer Value).

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επί 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται τόσο στους Πωλητές B2B που θα βοηθηθούν να αυξήσουν την Απόδοσή τους στην προσπάθεια επίτευξης των Στόχων τους, όσο και στους Προϊσταμένους Πωλήσεων, για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα σύστημα Coaching του Πωλητή, αλλά και να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως Coach για την ανάπτυξη των Πωλητών τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Με την παρακολούθηση αυτού του Σεμιναρίου οι Πωλητές θα είναι σε θέση να:

   
 • Συμμετέχουν δημιουργικά στην ανάλυση – κατηγοριοποίηση των Πελατών και στη Στοχοθέτηση
 • Προετοιμάζονται κατάλληλα για την Επαφή με τον Πελάτη
 • Χρησιμοποιούν κατάλληλα τα Εργαλεία Geomarketing και ABC Analysis και με τη χρήση Μεθόδων Ταξινόμησης των Πελατών να προγραμματίζουν τις επισκέψεις στους Πελάτες
 • Ασκηθούν στην Ενεργό ακρόαση
 • Υποβάλλουν τις κατάλληλες ερωτήσεις για την Διάγνωση των αναγκών
 • Χρησιμοποιούν Εργαλεία για την Παρουσίαση των στοιχείων συνεργασίας με τον Πελάτη όπως και για την εικόνα και τις εξελίξεις στην Αγορά / Ανταγωνισμό
 • Προσέχουν τα κρίσιμα σημεία της Ποιοτικής Παρουσίασης
 • Αναγνωρίζουν τη γλώσσα του σώματος και να εξοικειώνονται με τα βασικά της Ποιοτικής Επικοινωνίας
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις Αντιρρήσεις και τις ειδικές Συμπεριφορές των Πελατών και να τεκμηριώνουν τα Οφέλη της Πώλησης για τον Πελάτη
 • Εξοικειωθούν με τους Δείκτες και τα Κριτήρια της Αξιολόγησης τους
 • Προσέχουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες στην φάση του κλεισίματος της Πώλησης
 • Μέσω βιωματικών Ασκήσεων θα εντοπισθούν λάθη προς διόρθωση στην προσέγγιση του Πελάτη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΠΩΛΗΣΗ B2B – ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Τι είναι το Β2Β - Πού διαφέρει από το Β2C
 • Πωλητής Β2Β Απέναντι σε Οργανωμένες Διευθύνσεις Προμηθειών του Πελάτη
 • Β2Β, Β2C, Ηλεκτρονική Πώληση - Υπέρ και κατά σε Χρόνο, Τόπο, «Τρόπο» Πώλησης
 • Οργάνωση Πωλήσεων για B2B Πώληση
 • Τα συνήθη λάθη στις Πωλήσεις του B2B
 • B2B Marketing

Β. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

 • Οι Δεξιότητες του Πωλητή B2B
 • Η διαφορά της Επαγγελματικής Πώλησης από την μη Επαγγελματική
 • Προετοιμασία για την Πώληση
 • Διάγνωση Αναγκών - Ποιοτική Παρουσίαση του Προϊόντος
 • Διαχείριση Αντιρρήσεων
 • Κρίσιμα σημεία της Διαπραγμάτευσης
 • Εξωλεκτική Επικοινωνία με αναφορά στην γλώσσα του σώματος
 • Τα Συστατικά της Εξυπηρέτησης του Πελάτη
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου
 • Αποτελεσματική Στοχοθέτηση

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ Β2Β

 • Κριτήρια Αξιολόγησης Προμηθευτών (Οικονομικά – Οργανωτικά – Τεχνολογικά)
 • Κριτήρια Service μετά την Πώληση
 • Παρουσίαση Εργαλείων
 • Μέτρηση Αποδοτικότητας Προμηθευτών
  • Έλεγχος του Παράγοντα Χρόνου
  • Έλεγχος της Ποσότητας Αποθέματος
  • Έλεγχος Τιμών και Κόστους Υλικών
  • Έλεγχος Ποιότητας Προμηθευτών
  • Έλεγχος Αξιοπιστίας Προμηθευτών

Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όταν ο πελάτης:

 • Είναι εκνευρισμένος ή βιάζεται
 • Ζητάει ειδική Μεταχείριση
 • Έχει αρνητική Εμπειρία από την Eταιρεία
 • Προσβάλλει τον Ανταγωνισμό
 • Υποβάλλει ερωτήσεις για τις οποίες δε γνωρίζετε την απάντηση
 • Αντιπαραβάλλει την χαμηλότερη τιμή του Ανταγωνιστή
 • Προτείνει βελτίωση στο Προϊόν ή στο Service
 • Έχει Σύγχυση ως προς τις προσωπικές του Aνάγκες

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ

 • Ο Αυτοελεγχόμενος Πωλητής
 • 15 Κανόνες της Επιτυχημένης Πώλησης

ΣΤ. ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Η Διαχείριση των Αντιρρήσεων και η Τεκμηρίωση του Οφέλους
 • Οι ερωτήσεις κλεισίματος της Πώλησης
 • Ερωτήσεις Πρόσκλησης για Παραγγελία
 • Έχει κλείσει η πώληση; 10 κρίσιμα σημεία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος,, Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών & Ελληνικών Επιχειρήσεων. Το 1993 ίδρυσε τον Όμιλο AQS όπου διευθύνει και τον Εμπορικό Τομέα. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Έργων Αναδιοργάνωσης και ιδιαίτερα στους τομείς των Πωλήσεων όπου εφάρμοσε στην πράξη τα προτεινόμενα στο Σεμινάριο Εργαλεία.

Ευάγγελος Μιχαλολιάκος,, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AQS, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεγάλη συμβουλευτική εμπειρία σε συστήματα οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διαχείρισης Έργων και ανάπτυξης των Πωλήσεων και των Πωλητών. Έχει υλοποιήσει πλήθος Έργων Αναδιοργάνωσης των Διεργασιών των Πωλήσεων και παραμετροποίηση CRM / ERP για την καλύτερη προσαρμογή και βελτίωση της αποδοτικότητας της Λειτουργίας των Πωλήσεων. Παράλληλα πραγματοποιεί εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά Σεμινάρια Πωλήσεων και Marketing.

Περιλαμβάνονται

 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Εργαλεία Κατηγοριοποίησης Πελατών
 •  Εργαλεία Προγραμματισμού Επισκέψεων
 •  Έντυπα – ηλεκτρονικές φόρμες καταγραφής επαφής με νέους και υπάρχοντες Πελάτες
 •  Εργαλεία Αξιολόγηση Ανταγωνιστών
 •  Εργαλεία Forecasting για πρόβλεψη Πωλήσεων
 •  Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης του Πωλητή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 420 ευρώ Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης