Applied Professional Training - APT

Εκπαίδευση στα Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Ξενοδοχείων (νέο Πρωτόκολλο 20-5-2022) (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τρι, 31 Μάι 2022 10:00 - 14:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Εκπαίδευση στα Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Ξενοδοχείων (νέο Πρωτόκολλο 20-5-2022)

(10:00 - 14:00)

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι Δράσεις για τον σχεδιασμό, την Εφαρμογή και τον Έλεγχο ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Προστασίας της Υγείας από τον COVID 19 στα Ξενοδοχεία σύμφωνα με ΚΥΑ 6632/2021, όπως σήμερα ισχύει και τα επικαιροποιημένα Πρωτόκολλα της ΚΥΑ 10204/20.5.2022 (ΦΕΚ Β’ B’ 2587/25.05.2022). Το Workshop καλύπτει την απαίτηση του πλέον πρόσφατου Πρωτοκόλλου για την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης των Συντονιστών των ξενοδοχειακών καταλυμάτων έως 1.6.2022.

Το Σύστημα εξασφαλίζει την Εφαρμογή μέτρων αποφυγής εισόδου και διασποράς της λοίμωξης Covid-19, προστατεύοντας έτσι την Υγεία των Πελατών, του Προσωπικού, των Προμηθευτών και των Επισκεπτών του Ξενοδοχείου και έμμεσα αναδεικνύει τον Οργανισμό σας ως Οργανισμό υψηλής Κοινωνικής Ευθύνης εμπνέοντας εμπιστοσύνη στους Πελάτες.

Για όλες τις λειτουργικές Δραστηριότητες, με έμφαση στα σημεία επαφής Προσωπικού, μεταξύ τους ή με τον Πελάτη, Επισκέπτη, Προμηθευτή Ξενοδοχείου, σχεδιάζεται ένα Πλάνο Ενεργειών, με βάση τις κατευθυντήριες Γραμμές όλων των Παγκόσμιων και Τοπικών Φορέων περιλαμβανομένου και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου. Επίσης, σχεδιάζονται και εφαρμόζονται Αναλυτικές Οδηγίες και Κανόνες ασφαλούς Λειτουργίας, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός και οι απολυμάνσεις χώρων, ειδικά μέτρα για τον χώρο όπου θα εντοπισθεί κρούσμα και οι Οδηγίες θα εμπλουτίζονται συνεχώς με νέες επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές των Οργανισμών που προαναφέρθηκαν.

Ειδικότερα για τις επί μέρους Λειτουργίες:

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList, καθώς και Εργαλεία Excel για την παρακολούθηση των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης.

Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σενάρια με περιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων, θα τα αξιολογούν και εντοπίζοντας τα λάθη θα αφομοιώνουν καλύτερα τις Απαιτήσεις και την ορθή Εφαρμογή του Συστήματος.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων, αλλά και σε Ιδιοκτήτες Ξενοδοχείων, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη, Διευθυντές HRM, Συντονιστές των Σχεδίων Δράσης, στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, καθώς και για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας των Ξενοδοχείων, που θα τους βοηθήσει να διευρύνουν το βάθος των Εσωτερικών Ελέγχων εντάσσοντας την Ασφάλεια των Εργαζομένων σε σχέση με τον Covid-19, είτε στο ISO 9001 ή εφόσον η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας, στο ISO 45001. Επιπλέον, απευθύνεται στους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Γιατρούς Εργασίας για να βελτιώσουν τον τρόπο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των μέτρων Ασφαλείας που σχεδιάζουν.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

   
 • Θα κατανοήσουν τους Κανόνες, τις Διαδικασίες και τα Μέτρα που πρέπει να τηρούνται σε όλους τους Τομείς όπως Απολύμανση νερού, Σωστή συντήρηση - Διαχείριση του Εξοπλισμού Air-conditioning, Διαχείριση Reception, Εστιατορίου, Πισίνας, Κανόνες για τη χωροθέτηση γραφείων, τοποθέτηση χωρισμάτων και χρήση ατομικών μέσων Προστασίας, Γενικοί Κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής. Ειδικοί Κανόνες για Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των χώρων όπου παρατηρήθηκε κρούσμα, ειδικά Μέτρα Προφύλαξης για το Προσωπικό Καθαρισμού και Απολύμανσης, Διαχείρισης Πιθανών Κρουσμάτων Covid 19 μεταξύ του Προσωπικού, Διαχείρισης μέτρων Πρόληψης για Προμηθευτές Υλικών και Υπηρεσιών από την προσωπική επαφή μέχρι τα μέτρα Απολύμανσης των συσκευασιών
 • Θα ενημερωθούν για τις διαφοροποιήσεις στο Πρωτόκολλο Υγειονομικού Περιεχομένου Ξενοδοχείων σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020
 • Θα κατανοήσουν τις Καλές Πρακτικές για την Ανάπτυξη Εφαρμογής ενός Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας και θα τους δοθεί σχετικό Υπόδειγμα
 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα Check Lists σε Ηλεκτρονική μορφή (Excel) για την κάλυψη της Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών τους, προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας Εφαρμογής των μέτρων σε κάθε Τομέα
 • Θα εξοικειωθούν με την συστηματική Εφαρμογή των Ελέγχων
 • Θα ενημερωθούν για το πως θα Σχεδιάσουν ένα Πιστοποιήσιμο Σύστημα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 • Απαιτήσεις Χωροθέτησης
 • Ειδικές ανάγκες Διαμόρφωσης Χώρων
 • Καθαρισμοί και Απολυμάνσεις Χώρων
 • Κανόνες Διαχείρισης για Νερό, Αέρα, Λύματα

2. ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 • Εξασφάλιση και Χειρισμός Ατομικών μέσων Προστασίας
 • Κανόνες Χρήσης και Απόρριψης
 • Κανόνες Ατομικής Υγιεινής
 • Οδηγίες για σωστή Θερμομέτρηση

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Βασική Εκπαίδευση του Προσωπικού
 • Είσοδος Προσωπικού στο χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση υπόπτου Κρούσματος στον χώρο Εργασίας
 • Διαχείριση Προσωπικού που η Οικογένεια του έχει κρούσμα Covid-19
 • Ψυχολογική υποστήριξη Προσωπικού - Διαχείριση Στρες

4. RECEPTION

 • Reception: Καθορισμός Αποστάσεων για Πελάτες και Προσωπικό
 • Διαμόρφωση χώρου υποδοχής και reception
 • Οδηγίες προς τον concierge για τον χειρισμό προσωπικών αντικειμένων των Πελατών, Σημάνσεις
 • Μέτρα Απολύμανσης Κλειδιού / Κάρτας και συμπλήρωσης Registration Card
 • Συμπλήρωση Ιστορικού Πελάτη και GDPR
 • Εκπαίδευση των Εργαζομένων, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνουν τους Πελάτες σχετικά με την υποχρεωτική τήρηση μέτρων Πρόληψης
 • Μέριμνα για εφοδιασμό των Πελατών με τα απαραίτητα υλικά και ενημερωτικά φυλλάδια, καθοδήγηση των εχόντων συμπτώματα σχετιζόμενα με το αναπνευστικό σύστημα μέχρι την επίσκεψη του ιατρού
 • Διαδικασίες για τη διαθεσιμότητα αντισηπτικών και όλων των ατομικών μέσων Προστασίας Υποδοχή́ Προμηθευτών - Επισκεπτών
 • Παραλαβή Αλληλογραφίας & Αντικειμένων

5. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Απολύμανση νερού (τόσο του πόσιμου όσο και του νερού πισίνας)
 • Διαδικασίες και Έλεγχοι
 • Κατάλληλες Θερμοκρασίες Λειτουργίας Πλυντηρίου πιάτων και ρούχων
 • Χρήση κατάλληλων Απολυμαντικών
 • Έλεγχος καλής Λειτουργίας των συσκευών Σάπωνος - Απολυμαντικού
 • Σωστή Συντήρηση - Διαχείριση του Εξοπλισμού Air-conditioning
 • Γενικοί Κανόνες για τον Καθαρισμό και Απολύμανση όλων των πιθανών σημείων επαφής από τα μπουτόν του ανελκυστήρα μέχρι τα πόμολα στις πόρτες
 • Εξοπλισμός και αναλώσιμα Καθαρισμού́ & Απολύμανσης

6. ΠΡΩΪΝΟ - ROOM SERVICE - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

 • Εκπαίδευση στην τήρηση μέτρων Υγιεινής για το Προσωπικό
 • Επιτήρηση εφαρμογής των Κανόνων Υγιεινής από τους Πελάτες - Υπόμνηση για εφαρμογή
 • Υλικά που θα υπάρχουν στις εισόδους
 • Κανόνες Υγιεινής για καφετιέρες και άλλες μικροσυσκευές και σκεύη που ο Πελάτης έρχεται σε επαφή
 • Πλύσιμο πιάτων, μέτρα Υγιεινής κατά το σκούπισμα, ευρεία εφαρμογή υλικών μίας χρήσης (τραπεζομάντηλα, χαρτοπετσέτες κ.λπ.)
 • Κανόνες για τη χωροθέτηση τραπεζιών και καρεκλών

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

 • Παραλαβή Δεμάτων
 • Λειτουργία Αποθήκης
 • Αποδυτήρια
 • Χώροι Υγιεινής

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΕΝΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Διαχείριση Πιθανών Κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ των Πελατών βάσει ενδείξεων συγκεκριμένων συμπτωμάτων και των σχετικών Πρωτοκόλλων
 • Διαχείριση Πιθανών Κρουσμάτων Covid-19 στο Προσωπικό
 • Ενημέρωση Αρμοδίων
 • Ανίχνευση Επαφών εντός του Οργανισμού
 • Δράσεις με βάση τις κατευθύνσεις του Οργανισμού Υγείας
 • Διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνηση του

9. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MANAGEMENT

 • Συνεδριάσεις
 • Εκδηλώσεις σε Εσωτερικούς & Εξωτερικούς χώρους
 • Meetings με Προμηθευτές Πελάτες
 • Πως ετοιμάζεται το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας - Εργαλεία

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μιχαήλ Θεοφίλου, Αεροναυπηγός Μηχανικός MSc από το Cranfield Institute of Technology της Μ. Βρετανίας καθώς και Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Σύμβουλος σε θέματα οργάνωσης Παραγωγής, μείωση Κόστους, ελέγχου Διεργασιών, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Εκτίμησης Κινδύνων, Διαχείρισης Κρίσεων - Πανδημιών, Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας και Επιχειρησιακής Συνέχειας Οργανισμών καθώς και επί Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με σημαντική εμπειρία στην Οργάνωση και Διαχείριση Έργων.

Περιλαμβάνονται

 •  Εγχειρίδιο του σεμιναρίου «Εκπαίδευση στα Νέα Υγειονομικά Πρωτόκολλα Ξενοδοχείων»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Εργαλεία: Check Lists σε Excel για όλους τους Τομείς, Εργαλεία για την Επιχειρησιακή Συνέχεια, Εργαλεία για τον Σχεδιασμό και Παρακολούθηση των μέτρων σε όλους τους χώρους του Ξενοδοχείου
 •  Ασκήσεις και Λύσεις
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 120 ευρώ

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!