Applied Professional Training - APT

Τεχνικές Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων & Επιρροής Ακροατηρίου (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Παρ, 15 Απρ 2022 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ

 

Στο σεμινάριο αυτό αναλύεται η διαδικασία της Επικοινωνίας, οι μορφές, οι Παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσμά της, τα εμπόδια και οι τρόποι που μπορούν αυτά να ξεπεραστούν, οι Καλές Πρακτικές, τα Συνήθη Λάθη και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σωστής αποκωδικοποίησης των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων.

Με Case Studies και Role Playing θα γίνουν κατανοητά τα κύρια σημεία για τους συμμετέχοντες, ώστε να είναι άμεσα εφαρμόσιμα στην καθημερινότητά τους και παράλληλα θα πεισθούν ότι η συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων τους, αποτελεί προϋπόθεση εταιρικής και προσωπικής επιτυχίας.

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Στελέχη των Εμπορικών Τμημάτων (Πωλήσεις, Μάρκετινγκ, CRM, Επικοινωνία, Διαφήμιση), του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και γενικά σε Στελέχη που έρχονται σε επικοινωνία με Πελάτες, Προμηθευτές ή Εξωτερικούς Συνεργάτες, πραγματοποιούν παρουσιάσεις ή έχουν την ευθύνη της Εσωτερικής Επικοινωνίας και της Υλοποίησης Προγραμμάτων Εκπαίδευσης.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν πλήρως τη σκοπιμότητα και τον σημαντικό ρόλο της αποτελεσματικής Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας και των επιτυχημένων παρουσιάσεων καθώς και το πώς επηρεάζουν θετικά την αποτελεσματικότητα των Επιχειρήσεων.
 • Να αναπτύσσουν και να παρουσιάζουν θέματα, προτάσεις και μηνύματα, με δομημένο, απλό και κατανοητό τρόπο.
 • Να κερδίζουν την προσοχή, να προκαλούν και να διατηρούν το ενδιαφέρον του ακροατηρίου τους.
 • Να μεταφέρουν σωστά και ολοκληρωμένα τα μηνύματα προς τους αποδέκτες εντός της εταιρείας και να κατευθύνουν με τον κατάλληλο τρόπο τους συνεργάτες τους για τα συγκεκριμένα θέματα.
 • Να αξιοποιούν σωστά τη διαχείριση της σιωπής για την επιτυχία της Επικοινωνίας.
 • Να αποκωδικοποιούν σωστά τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους συνεργάτες τους καθώς και τα παραγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας.
 • Να αναγνωρίζουν τα εξωλεκτικά μηνύματα για να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις αναθέρμανσης όταν αυτά είναι αρνητικά.
 • Να σχεδιάζουν και θα προετοιμάζουν τις κατάλληλες κάθε φορά παρουσιάσεις, ανάλογα με το κοινό που απευθύνονται, το περιεχόμενο και τον διαθέσιμο χρόνο.
 • Να κατανοούν πλήρως όλα τα βήματα μιας σωστής και ολοκληρωμένης παρουσίασης και θα είναι σε θέση να τα υλοποιούν με τον σωστό τρόπο.
 • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας περιεκτικών παρουσιάσεων, απλής και κατανοητής έκφρασης, με βάση τη σύνθεση του ακροατηρίου και τις δυνατότητες κατανόησής του.
 • Να κερδίζουν το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού που απευθύνονται και κυρίως θα κάνουν απολύτως κατανοητό το νόημα των παρουσιάσεών τους.
 • Να μεταδίδουν και να «περνούν» μηνύματα και πληροφορίες με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, σε μικρό ή μεγάλο ακροατήριο, χρησιμοποιώντας ποικιλία εκφραστικών μέσων, όπως έκφραση, κίνηση, χειρονομίες κ.λπ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 • Στόχος
 • Η εκμαίευση και ανάλυση των αναγκών του ακροατηρίου
 • Προσαρμογή της παρουσίασης στις ανάγκες του ακροατηρίου
 • Προϋπολογισμός της διάρκειας των ενοτήτων της παρουσίασης
 • Εξασφάλιση της Λειτουργικότητας του χώρου
 • Διαχείριση του stress από τον εισηγητή

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

 • Προετοιμασία και σχεδιασμός της Παρουσίασης. Καθορισμός Στόχων.
 • Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ενθουσιασμού και ενδιαφέροντος στο ακροατήριο.
 • Τα «μυστικά» της σωστής και κατανοητής παρουσίασης.
 • Η Δομή της Παρουσίασης
  • Αρχή: Χαιρετισμός - Εισαγωγή – Δημιουργικό άνοιγμα – Περιγραφή κυρίων θεμάτων
  • Μέση: Ανάπτυξη θεμάτων - Υποστήριξη, τεκμηρίωση - Ροh παρουσίασης και συνδέσεις μεταξύ θεμάτων - Εξασφάλιση συνοχής και λογικής
  • Τέλος: Σύνοψη – Συμπεράσματα – Απάντηση σε ερωτήσεις και απορίες
 • Η Διαχείριση των αντιρρήσεων
 • Συνήθεις «παγίδες» και τρόποι αντιμετώπισής τους
 • Ο χειρισμός των διακοπών και των ερωτήσεων
 • Ο έλεγχος του χρόνου διάρκειας της παρουσίασης και η τήρηση του προγράμματος

Γ. ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Το σωστό «άνοιγμα» και το κατάλληλο «κλείσιμο» της παρουσίασης
 • Επικοινωνιακό μείγμα - Πρόθεση - Ανταλλαγή - Οπτική επαφή - Συναισθηματική επαφή
 • Εμφάνιση - ενέργεια- Κίνηση - Χειρονομίες - Βλέμμα - Φωνή - Προσοχή - Ενδιαφέρον
 • Συμβουλές για την θέση του εισηγητή και την κίνηση στο χώρο, για τη στάση, για την ένταση της φωνής κατά την κίνηση, Touch - turn - talk
 • Η μη λεκτική Επικοινωνία και οι τεχνικές σωστής χρήσης της
 • Τρόποι και ενέργειες ελέγχου του άγχους παρουσίασης σε κοινό
 • Ο σωστός τονισμός της προστιθέμενης αξίας
 • Συμβουλές για τη χρήση διαφανειών, του πίνακα ή του flipchart - Συμβουλές για παρουσίαση με PowerPoint

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Απόστολος Αξαρλής, Εισηγητής Σεμιναρίων και Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε Θέματα Management και Πωλήσεων. Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Έχει εργαστεί σε μεγάλες Επιχειρήσεις ως Οικονομικός & Διοικητικός Διευθυντής, Διευθυντής Χονδρικών και Λιανικών Πωλήσεων και Διευθυντής Αγορών. Διαθέτει 25ετη διδακτική εμπειρία, κατά την οποία, εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από 18.000 στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, σε θέματα Επικοινωνίας, Ηγεσίας, Πωλήσεων κα.

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις του σεμιναρίου
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Checklist Καλού Παρουσιαστή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 375 ευρώ Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!