Applied Professional Training - APT

Whistleblowing - Ν.4990/2022 - Live Online Training

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Τετ, 19 Ιουλ 2023 09:30 - 14:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

Whistleblowing - Ν.4990/2022

 

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για την υποχρέωση των Εταιρειών και των Φορέων του δημοσίου να ιδρύσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών παραβιάσεων του ενωσιακού Δικαίου από επιφορτισμένα με το ρόλο αυτό πρόσωπα (πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος/whistleblowers) τόσο με βάση τον πρόσφατο Εθνικό Νόμο (Ν. 4990/2022) όσο και με βάση το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ/2019/1937). Επίσης, γίνεται αναφορά και στη σχέση και αλληλεπίδραση των εν λόγω νομοθετημάτων με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR, Ν. 4624/2019, κείμενα Ευρωπαϊκών Οργάνων κ.λπ.) καθώς και τις πρακτικές προεκτάσεις της αλληλεπίδρασης αυτής.

Το Σεμινάριο αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις Εταιρείες και τα ΝΠΔΔ τόσο στο πλαίσιο προετοιμασίας για την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και κατά την εφαρμογή των μέτρων κάλυψης των απαιτήσεων αυτών.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Διοίκησης
 • Στελέχη κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπεύθυνους Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) ή σε όσους πρόκειται να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα
 • Συμβούλους
 • Δικηγόρους και Δικηγορικές Εταιρείες
 • Νομικούς Συμβούλους Οργανισμών
 • Στελέχη Φορέων του Δημοσίου
 • Όλους όσους επιθυμούν να έχουν γνώση των κανόνων του Συστήματος Προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαδικασιών και Πολιτικών για τη Συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία
 • Ποιες παραβιάσεις θα πρέπει να αναφέρονται
 • Ποιοι μπορούν να οριστούν ως Πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος (Whistleblowers)
 • Πως προστατεύονται τα Πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου (Whistleblower Protection)
 • Την Διαδικασία Ίδρυσης του Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων Ενωσιακού Δικαίου για την υποβολή, παραλαβή και παρακολούθηση των αναφορών
 • Τον ρόλο του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
 • Τα κοινά σημεία και τις αποκλίσεις του Ν. 4990/2022 και τον συγκερασμό με τον GDPR
 • Τις προβλεπόμενες κυρώσεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 • Ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο
 • Βασικές Έννοιες και Ορισμοί
 • Ουσιαστικό Πεδίο Εφαρμογής

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Δημόσιος Τομέας
 • Οργάνωση της Διαδικασίας Υποβολής, Παραλαβής και Παρακολούθησης των εσωτερικών αναφορών
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
 • Λοιπές Υποχρεώσεις (GDPR/Ν. 4624/2019, τήρηση αρχείων)

Γ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Δημόσιος Τομέας
 • Οργάνωση της Διαδικασίας Υποβολής, Παραλαβής και Παρακολούθησης των εξωτερικών αναφορών
 • Λοιπές Υποχρεώσεις (GDPR/Ν. 4624/2019, τήρηση αρχείων)

Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

 • Προϋποθέσεις Προστασίας
 • Μέτρα Προστασίας

Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς δικαίου, εξειδικεύεται δε στο εμπορικό (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο τεχνολογιών και αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML), στο δημόσιο-διοικητικό (κυρίως στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και σχολικών επιτροπών των δήμων) και στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διατελεί, επί σειρά ετών, νομικός σύμβουλος οικονομικών φορέων αλλά και φορέων του δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, και είναι εισηγητής και προσκεκλημένος ομιλητής σε θέματα δημοσίου δικαίου (ιδίως δημόσιες συμβάσεις και σχολικές επιτροπές), GDPR και AML. Έχει, επίσης, ολοκληρώσει επιτυχημένα πολλά έργα συμμόρφωσης εταιρειών και φορέων του δημοσίου με τα προσωπικά δεδομένα (GDPR), το AML αλλά και εν γένει την κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας τους. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα"/Doing Business.

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις του σεμιναρίου
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 290 ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ:

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!