Applied Professional Training - APT

Whistleblowing - Ν.4990/2022 - Live Online Training

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Τετ, 10 Ιουλ 2024 09:30 - 14:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Whistleblowing - Ν.4990/2022

 

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων για την υποχρέωση των εταιρειών και των φορέων του δημοσίου (ΝΠΔΔ) να ιδρύσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς διαύλους υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης αναφορών παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου από επιφορτισμένα με το ρόλο αυτό πρόσωπα (πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος/whistleblowers) τόσο με βάση τον πρόσφατο εθνικό νόμο (Ν. 4990/2022) όσο και με βάση το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ/2019/1937). Επίσης, γίνεται αναφορά και στη σχέση και αλληλεπίδραση των εν λόγω νομοθετημάτων με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR, Ν. 4624/2019 κ.λπ. κείμενα ευρωπαϊκών οργάνων) με ιδιαίτερη έμφαση στις πρακτικές προεκτάσεις της αλληλεπίδρασης αυτής.

Αποτελεί ένα πρακτικό Οδηγό εφαρμογής της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τις Εταιρείες και τα ΝΠΔΔ τόσο στο πλαίσιο προετοιμασίας για την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσο και κατά την εφαρμογή των μέτρων κάλυψης των απαιτήσεων αυτών.

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Διοίκησης
 • Στελέχη κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Στους Υπεύθυνους Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) ή σε όσους πρόκειται να αναλάβουν τέτοια καθήκοντα
 • Συμβούλους Ακεραιότητας
 • Δικηγόρους
 • Δικηγορικές Εταιρείες
 • Νομικούς Συμβούλους Εταιρειών και Φορέων του Δημοσίου
 • Νομικά πρόσωπα και Φορείς του Δημοσίου ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων.
 • Όλους όσους επιθυμούν να έχουν γνώση των κανόνων του Συστήματος Προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις Ενωσιακού Δικαίου

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Ποιοι νοούνται ως πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος (whistleblowers)
 • Τον Σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαδικασιών και Πολιτικών για τη Συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη νομοθεσία για τους πληροφοριοδότες Δημοσίου Συμφέροντος/whistleblowers
 • Την διαδικασία υποβολής, παραλαβής και παρακολούθησης εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου και ποιες παραβιάσεις θα πρέπει να αναφέρονται
 • Τον ρόλο του Υπεύθυνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Πως προστατεύονται τα πρόσωπα που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου (whistleblower protection).
 • Τα κοινά σημεία και τις αποκλίσεις του Ν. 4990/2022 με τον GDPR, την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα
 • Τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή/και παραβίασης του Ν. 4990/2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ/WHISTLEBLOWERS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Ισχύον νομοθετικό Πλαίσιο (Ν. 4990/2022)
 • Πεδίο εφαρμογής (προσωπικό & καθ’ ύλην)
 • Βασικές Έννοιες και Ορισμοί

Β. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 • Εσωτερική και εξωτερική αναφορά στον ιδιωτικό τομέα
 • Εσωτερική και εξωτερική αναφορά στον δημόσιο τομέα
 • Ο ρόλος του Υπεύθυνου Παραλαβής & Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)
 • Λοιπές Υποχρεώσεις (GDPR/Ν. 4624/2019, τήρηση αρχείων)

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΩΝ & ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

 • Προϋποθέσεις Προστασίας
 • Μέτρα Προστασίας

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗ Ή ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4990/2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς του δικαίου, εξειδικεύεται δε στην κανονιστική συμμόρφωση των εταιρειών αλλά και των ΝΠΔΔ (με ιδιαίτερη έμφαση στην συμμόρφωση με τον Ν. 4990/2022, θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML & προστασίας προσωπικών δεδομένων/GDPR) και στο δημόσιο-διοικητικό δίκαιο (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και των σχολικών επιτροπών των δήμων). Διατελεί, επί σειρά ετών, εξωτερικός νομικός σύμβουλος εταιρειών αλλά και ΝΠΔΔ, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, έχει αναλάβει και εκπονήσει επιτυχώς πληθώρα έργων κανονιστικής συμμόρφωσης των φορέων του δημοσίου και είναι εισηγητής και προσκεκλημένος ομιλητής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων και κανονιστικής συμμόρφωσης (AML/Whistleblowing/GDPR/Διανοητική Ιδιοκτησία) σε φορείς του δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα. Από το 2015 είναι ενεργός συνεργάτης/expert της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις του σεμιναρίου
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 290 ευρώ. Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%.

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!