Applied Professional Training - APT

Excel - Επιχειρηματικό Εργαλείο (Λευκωσία)

Τηλέφωνο0030 210 81 43 341
Emailapt@aptraining.gr
Ιστοσελίδαwww.aptraining.gr

Excel - Επιχειρηματικό Εργαλείο

Με Δωρεάν πρόγραμμα Διαδραστικού e - Learning

Το Excel είναι από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές στην σύγχρονη Επιχείρηση. Πόσοι όμως γνωρίζουμε τις πραγματικές του δυνατότητες και το χρησιμοποιούμε σαν ένα Επιχειρηματικό Εργαλείο αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του ;

Το σεμινάριο αυτό ξεκινά από τις βασικές φόρμουλες, προχωρά στην Ανάλυση Δεδομένων και καταλήγει σε έτοιμες εφαρμογές όπως η Σύνταξη του Προϋπολογισμού, η Σύνταξη των Ταμειακών Ροών, Η Διαχείριση των Αποθεμάτων, Ο Στατιστικός Έλεγχος, ο Σχεδιασμός και η Παρακολούθηση Έργων, ο Προγραμματισμός και η Παρακολούθηση της Παραγωγικότητας στην Παραγωγή, η Διαχείριση Έργων κλπ.Οι εφαρμογές αυτές θα δοθούν δωρεάν στους συμμετέχοντες.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε ένα ειδικά σχεδιασμένο, διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e - Learning για το MS-Excel που θα μπορούν να χρησιμοποιούν βοηθητικά μετά το σεμινάριο. Το πρόγραμμα αυτό έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από περισσότερους από 700.000 χρήστες για την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και την επιτυχή προετοιμασία τους για σχετικές Εξετάσεις Πιστοποίησης. Δείτε περισσότερα για το λογισμικό εδώ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων και Επαγγελματίες που γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες του Excel και ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και την εφαρμογή του σε καθημερινές αλλά και σύνθετες εργασίες και υπολογισμούς.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες:

 • Θα αναπτύξουν μέσα από παραδείγματα τις ικανότητές τους στις συναρτήσεις για σύνθετους υπολογισμούς
 • Θα εξοικειωθούν με τις σύνθετες και τις προχωρημένες μορφοποιήσεις
 • Θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλύσεις, παράγοντας γρήγορα και με ευκολία χρήσιμα και ακριβή αποτελέσματα
 • Θα μπορούν να οργανώνουν και να ταξινομούν τα δεδομένα, καθώς και να τα παρουσιάζουν με σαφήνεια δημιουργώντας γραφικές αναπαραστάσεις και Dashboards
 • Θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα εργαλεία για έλεγχο και ανάλυση των υπολογισμών
 • Θα μπορούν να διαμορφώνουν Εργαλεία για τον υπολογισμό των Οικονομικών Δεικτών απόδοσης της Επιχείρησης
 • Θα μπορούν να σχεδιάζουν και να λειτουργούν Εξειδικευμένες Εφαρμογές όπως Pareto Chart και Στατιστικός Έλεγχος

Επιπλέον, τους παρέχονται βασικά εργαλεία σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς που έχουν προκύψει από πραγματικές ανάγκες και λύνουν καθημερινά προβλήματα επιχειρήσεων με τρόπο απλό και αποτελεσματικό, με τη χρήση του Excel. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να παραμετροποιηθούν ελεύθερα ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε Επιχείρησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Βασικές φόρμουλες και τύποι
 • Μαθηματικές: ROUND, SUM, SUMIF
 • Στατιστικές: AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, MAX , MIN
 • Αναζήτησης & Αναφοράς: VLOOKUP, HLOOKUP
 • Κειμένου: LOWER, UPPER, CONCATENATE, PROPER
 • Λογικές: AND, IF, NOT, OR,
 • Πληροφορίες: ISBLANK, ISERROR
 • Ημερομηνίας: DATE, NOW, YEAR, MONTH, DAY
 • Προστασία φύλων και κελιών
 • Επικύρωση δεδομένων - drop down lists
 • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων
 • Εύρεση προηγούμενων και εξαρτημένων

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ταξινόμηση και φίλτρα
 • Μορφοποίηση υπό όρους
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PivotTables)
 • Δημιουργία και Επεξεργασία Γραφημάτων & Dashboards

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ EXCEL

Δίδονται χωρίς επιπλέον κόστος στους συμμετέχοντες

 • Διαχείριση έργων
 • Σύστημα επιλογής έργων
 • ABC ανάλυση
 • Παρακολούθηση πωλήσεων
 • Αξιολόγηση Προμηθευτών
 • Budget και Cash flow
 • Διαχείριση αποθεμάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Παναγιώτης Σταθόπουλος, υπεύθυνος για την υποστήριξη της Μηχανογραφικής Υποδομής και την οργάνωση σε θέματα IT. Παράλληλα αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή Βάσεων Δεδομένων και ηλεκτρονικών Εργαλείων στα έργα που αναλαμβάνει η Εταιρεία λύνοντας προβλήματα κάθε φύσης και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα κάθε Επιχείρησης. Έχει μεγάλη Εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή σε MS Excel και MS Access και στην αξιοποίηση τους στην καθημερινή λειτουργία της Επιχείρησης.

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις «Excel»
 •  Η Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα e - Learning για το MS-Excel
 •  Τα Εργαλεία που αναφέρθηκαν
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!