Applied Professional Training - APT

Οι Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις

Τηλέφωνο210 81 43 341
Emailapt@aptraining.gr
Ιστοσελίδαwww.aptraining.gr

Οι Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις

 

Όλα ανεξαρτήτως τα στελέχη Επιχειρήσεων εμπλέκονται σε πληθώρα Διαπραγματεύσεων σε καθημερινή βάση. Όταν οι Διαπραγματεύσεις γίνονται με συστηματική προσέγγιση, επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα και παράλληλα εξοικονόμηση χρόνου, διατήρηση ψυχραιμίας και ποιοτικής προσωπικής εικόνας

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις Διαπραγματεύσεις με τους Προμηθευτές, όπου ο επιτυχημένος τρόπος Διεξαγωγής τους, μπορεί να έχει θεαματικά Οικονομικά αποτελέσματα για την Eπιχείρηση και παράλληλα στις Διαπραγματεύσεις με πελάτες οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στην πιστότητα των Πελατών και επομένως στην δια βίου αύξηση της Αξίας Πελάτη.

Κύρια στοιχεία της συστηματικής προσέγγισης είναι η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς, η φιλοσοφία που έχει υιοθετηθεί (κυρίως win to win), ο καθορισμός των Στόχων και της «κόκκινης γραμμής», η ξεκάθαρη Εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement), η θετική αξιοποίηση των μη λεκτικών μηνυμάτων και το εύστοχο κλείσιμο της Διαπραγμάτευσης.
Τα παραπάνω είναι δομημένα σε μια διεργασία και αποτυπωμένα σε Διάγραμμα Ροής με input και output σε κάθε βήμα, ώστε να αποκτηθεί κοινή γλώσσα με όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στην Επιχείρηση.

Στο σεμινάριο αυτό με ομαδικές πρακτικές Ασκήσεις, Role Playing και υποστηρικτικά Εργαλεία βελτιώνονται οι δεξιότητες Διαπραγμάτευσης, ώστε να επιτυγχάνονται θετικά αποτελέσματα σε φιλική ατμόσφαιρα και με βάση τη φιλοσοφία του αμοιβαίου οφέλους (win to win).

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

 • Προετοιμάζονται με άρτιο τρόπο για τις Διαπραγματεύσεις
 • Καθορίζουν με ορθολογικό τρόπο τις Κόκκινες Γραμμές
 • Έχουν ξεκάθαρη Εναλλακτική λύση σε περίπτωση αποτυχίας της Διαπραγμάτευσης (BATNA=Best Alternative to a Negotiated Agreement)
 • Αναγνωρίζουν την εξωλεκτική επικοινωνία και να την διαχειρίζονται κατάλληλα
 • Διαμορφώνουν αρμονικό κλίμα έναρξης και διεξαγωγής των Διαπραγματεύσεων
 • Διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο την πίεση της Σιωπής
 • Διαχειρίζονται καταστάσεις αδιεξόδων λόγω Συμπεριφοράς του συνομιλητή
 • Αναδεικνύουν την win-win λύση και για τις δύο πλευρές τεκμηριωμένα
 • Διατηρούν μια αξιοπρεπή στάση ανεξάρτητα από την έκβαση των Διαπραγματεύσεων
 • Εφαρμόζουν την Διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης της Διαπραγμάτευσης με δομημένο και αποδοτικό τρόπο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Οι βασικοί Κανόνες και τα συνήθη λάθη των Διαπραγματεύσεων
 • Η διαμόρφωση της Ατζέντας σημασία της σωστής Προετοιμασίας
 • Η γνώση των αναγκών και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς
 • Η τεκμηρίωση με τα απαραίτητα έγγραφα
 • Ο καθορισμός των στόχων της Διαπραγμάτευσης με βάση το win - win
 • Ο Καθορισμός της καλύτερης εναλλακτικής λύσης (BATNA)
 • Ο καθορισμός της Κόκκινης Γραμμής

Β. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 • Άφιξη λίγο νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα
 • Τεχνικές δημιουργίας θετικού κλίματος Διαπραγμάτευσης (Rapport)
 • Η εφαρμογή βασικών αρχών της Συναισθηματικής Νοημοσύνης Παραχωρήσεις (Πότε, Γιατί, Πώς)
 • Η παρουσίαση των προτάσεων μας
 • Η διαλεύκανση των απόψεων του συνομιλητή
 • Ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του συνομιλητή
 • Η διαχείριση μη λεκτικής επικοινωνίας
 • Η σημασία της οπτικής επαφής
 • Ο χειρισμός Ειδικών Καταστάσεων:
  • Έλλειψη ενδιαφέροντος
  • Δυσπιστία
  • Δυσαρέσκεια
  • Επιθετικότητα
  • Αμηχανία
  • Πίεση χρόνου
  • Διόγκωση απαιτήσεων
  • Τετελεσμένα γεγονότα
  • Βιασύνη για το κλείσιμο συμφωνίας
 • Ο χειρισμός συνδιαπραγματευτή που εκτρέπεται ή είναι εκνευρισμένος
 • Η πίεση της Σιωπής
 • Ο χειρισμός της υποτίμησης από την άλλη πλευρά
 • Η ανάδειξη του κοινού συμφέροντος (win to win)
 • Ο χειρισμός αδιεξόδων
  • Συνήθεις ελιγμοί
  • Τα διπλωματικά διαλείμματα
 • Το κλείσιμο μιας Διαπραγμάτευσης
 • Το Διάγραμμα Ροής της Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 • Διαπραγματεύσεις για αγορά Υλικών
 • Διαπραγματεύσεις για αγορές Εξοπλισμού και παγίων Στοιχείων
 • Διαπραγματεύσεις με Πελάτες
 • Διαπραγματεύσεις με Σωματεία
 • Διαπραγματεύσεις με εσωτερικούς Πελάτες
 • Τηλεφωνικές Διαπραγματεύσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Οικονόμου Αλέξανδρος, Μηχ/γος-Ηλ/γος ΕΜΠ, Industrial Eng. MSc., C.I.T., UK, τ. Δ/νων Σύμβουλος μεγάλης Βιομηχανικής Επιχείρησης. Διαθέτει μακρά και ευρέως φάσματος εμπειρία σε Οργάνωση / Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων και επιχειρησιακή εκπαίδευση (σεμινάρια - workshop). Έχει πραγματοποιήσει ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων και διαθέτει πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής στη Διαχείριση Έργων, στις Πωλήσεις και στις Τεχνικές Διαπραγματεύσεων.

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις του σεμιναρίου "Οι Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις"
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Υποστήριξη επι 12 μήνες σε θέματα του σεμιναρίου
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!