Applied Professional Training - APT

HRM Auditing (Θεσσαλονίκη)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τετ, 6 Μαρ 2019 09:30 - 17:00

Grand Hotel Palace,
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη

HRM AUDITING

 

Το Σεμινάριο αυτό είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι δραστηριότητες ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος HRM. Η προσέγγιση είναι Διεργασιοκεντρική, δηλαδή καταγράφονται όλα τα βήματα των δραστηριοτήτων του HRM και σε κάθε δραστηριότητα παρουσιάζονται τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου και οι Καλές Πρακτικές, οι Αρχές και οι Δείκτες.

Ακόμα και επιχειρήσεις με εξαιρετικά Οργανωμένο Σύστημα HRM, θα εντοπίσουν περιοχές Bελτίωσης αφού στα ελεγχόμενα σημεία περιλαμβάνονται και αυτά που προβλέπονται από τα δύο μοντέλα Αριστείας, το Ευρωπαϊκό EFQM (European Foundation for Quality Management) και το Αμερικάνικο BALDRIGE (Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA).

Παρέχεται δηλαδή ένα έγκυρο Εργαλείο, με το οποίο η Διοίκηση του κάθε Οργανισμού διαρκώς ακτινογραφεί το Επίπεδο Ποιότητας της Λειτουργίας του HRM, αφενός μέσω των απαντήσεων στα επί μέρους ερωτήματα, αφετέρου μέσω των δεικτών μέτρησης απόδοσης HRM που τα συστήματα Αριστείας προτείνουν.

Με βάση τις ελλείψεις που θα εντοπισθούν, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες Bελτιώσεις, ενισχύοντας έτσι τον σύγχρονο ρόλο του HRM που είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης, ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες Δεξιότητες και τις κατάλληλες Συμπεριφορές (Κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού.

Για τον σκοπό αυτόν παρέχεται στους συμμετέχοντες, εκτός των άλλων, Εργαλείο υπό μορφή Check List σε Excel που δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης των διαφόρων τομέων του HRM, καθώς και Ολοκληρωμένο Σύστημα 100 ερωτήσεων για την Έρευνα στο Προσωπικό (Personnel Surveys).

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε Γενικούς Διευθυντές και ανώτατα Στελέχη επιχειρήσεων, Διευθυντές HRM, Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Απόδοσης των εργαζομένων και τη Βελτίωση του εργασιακού κλίματος του τμήματός τους. Απευθύνεται επίσης στους Διευθυντές Ποιότητας που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν το βάθος των εσωτερικών Ελέγχων στον τομέα HRM.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πρότυπο ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών HRM, για να μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα.
 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα έντυπα Εργασίας σε Ηλεκτρονική μορφή, για την κάλυψη όλων των Λειτουργιών του HRM.
 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο Σύστημα Αξιολόγησης με τις σχετικές φόρμες σε Excel προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας σε κάθε Δραστηριότητα.
 • Θα λάβουν ένα πλήρες Σύστημα Δεικτών, μέσω του οποίου αξιολογείται η Αποδοτικότητα του Συστήματος HRM σε κάθε επί μέρους Λειτουργία του.
 • Θα λάβουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα 100 ερωτήσεων για την Έρευνα στο Προσωπικό (Personnel Surveys).
 • Θα κατανοήσουν τις καλές πρακτικές για ένα Σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Θα μπορούν να σχεδιάσουν Δράσεις Βελτίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Θα κατανοήσουν τις αρχές ενός σύγχρονου Συστήματος Κινήτρων και Παρακίνησης του Προσωπικού.
 • Θα κατανοήσουν τα σύγχρονα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού.
 • Θα ενημερωθούν για τη μεθοδολογία Ανάπτυξης της κατάλληλης Κουλτούρας.
 • Θα λάβουν πληθώρα παραδειγμάτων Job Analysis (Περιγραφή θέσης εργασίας), ώστε να περιγράφουν κατάλληλα το Προφίλ του προς πρόσληψη Προσωπικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το Auditing θα αφορά τις παρακάτω Λειτουργίες του Συστήματος HRM:

 1. Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 2. Τα Μυστικά της Επιτυχημένης Συνέντευξης για Πρόσληψη
 3. Διαχείριση Απόδοσης Προσωπικού – Μεθοδολογία Αξιολόγησης
 4. Σχεδιασμός Συστήματος Παροχής Κινήτρων και Παρακίνησης Προσωπικού
 5. Καθιέρωση Πλάνου Ανάπτυξης
 6. Διατήρηση Προσωπικού υψηλής Απόδοσης (Talent Management)
 7. Πώς διαμορφώνεται η κατάλληλη Κουλτούρα (Σύστημα Συμπεριφορών)
 8. Δείκτες Απόδοσης Συστήματος HRM
 9. Έρευνες στο Προσωπικό (Personnel Surveys)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Βάβουλας Γεώργιος, ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με 20ετή συμβουλευτική εμπειρία στην Ανάπτυξη Συστημάτων HRM, Συστημάτων Οργάνωσης, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, κλπ. Επίσης, ως πιστοποιημένος Επιθεωρητής, έχει υλοποιήσει πλήθος Ελέγχων (Αudits) Συστημάτων HRM, σε μεγάλο αριθμό Οργανισμών. Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία στην εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας στον τομέα του HRM.

Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος MSc - Ψυχοθεραπεύτρια. Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων καθώς και στη διαχείριση άγχους. Είναι σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με επικοινωνία, διαχείριση άγχους, παρακίνηση, ενδυνάμωση και αξιολόγηση απόδοσής.

Περιλαμβάνονται

 •  Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου «HRM Auditing»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Τα Εργαλεία που αναφέρονται παραπάνω
 •  Υποστήριξη On line 12 μηνών, σχετικά με τα ζητήματα του Σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 500 ευρώ Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Grand Hotel Palace
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!